Børge Mogensen 1914-72

Karakteristisk for den danske udvikling er den rolle som idealistisk indstillede arkitekter og producenter har spillet for at virkeliggøre tanken om hverdagsmøbler, der kunne opfylde en dansk families møbleringsbehov. Den mest bevidste indsats er det initiativ, som Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger tog i 1942. Man ansatte den kun 28-årige Børge Mogensen som leder af en nystartet møbeltegnestue og gav ham frie hænder til at opbygge en kollektion. Et forsøg på at videreføre Klint-skolens teoretiske arbejde i uprætentiøse hverdagsmøbler. En forretningsmæssig disposition, der fra starten fik en stor succes, og som blev et forbillede på målbevidst og succesrig produktudvikling.
Ingen har som Børge Mogensen forstået at videreføre Kaare Klints idealer i ukompromitteret og samtidig rigt varieret, selvstændig formgivning, der står som den typiske funktionalisme, der kendetegner dansk møbelkunst.
På denne måde kom Børge Mogensen allerede i en ung alder til at sætte et afgørende og meget personligt præg på udviklingen i dansk møbelkunst.

Hans møbler er sjældent uden forbilleder, men han analyserede sine funktionelle eller konstruktive forbilleder og reducerede dem til kernen i deres væsen med en kompromiløs konsekvens, der i sig selv er forbilledlig.

Hans møbler er på samme tid traditionsbundne og tidstypiske og hører til blandt de mest renfærdige.
Børge Mogensen lod aldrig sin “stil” påvirke af møbelmodens udsving, som han anså for at være tilfældig og lunefuld. Han anvendte det samme arkitektoniske motiv i alle årene. Livet igennem forblev han tro overfor de sociale og kunstneriske idealer, han stræbte imod fra sin ungdom. For ham var det målet at nå til løsninger, som værdsatte mennesket og respekterede såvel de rationelle som de irrationelle krav, vi stiller til møbler.

Han formede ikke i træ, han formede af træ i velvalgte dimensioner og gjorde kun indgreb, hvis det var højst nødvendigt. Hans respekt for det masive træ tillod ham derfor sjældent vidtløftigheder. Hans møbler er ofte præget af en robust sundhed.

Adskillige af hans stole og sofaer bliver da også stadig serie fremstillet, som f.eks. den polstermøbelserie, han tegnede til Fredericia Stolefabrik i 1963, hvor han demonstrerede sin evne til at forene en klassisk møbeltype med sin personlige opfattelse af opgaven og dens krav.

Netop Børge Mogensens møbler er nok det klareste bevis på, hvor meget den systematiske analyse af brugskravene kan yde.
En af hans nære arkitekt venner, Arne Karlsen, skrev om ham, at “hans værk står som en monolit i moderne dansk møbelkunst, et midtpunkt af ro og urokkelighed i en splittet og rodløs tid”.

Møbelsnedker 1934
Møbeltegner Kunsthåndværkerskolen 1936-38
Kunstakademiets Møbelskole 1938-42
Ansat på arkitekttegnestuer i København. Bla. hos Arkitekt Mogens Koch og Kaare Klint 1938-42
Leder af FDB¹s møbeltegnestue 1942-50
Lærer ved Kunstakademiets Møbelskole 1945-47
Egen tegnestue fra 1950

Eckersbergs Medaille 1950
Københavns Snedkerlaugs Årspris 1953
C.F. Hansen Medaillen 1972

Har tegnet møbler for bla. Snedkermester Erhard Rasmussen
AB Karl Andersson & Söner
Firmaet Boligens Byggekabe
Fredericia Stolefabrik
Fritz Hansen
P. Lauritzen & Søns Møbelfabrik
C.M. Madsens Fabrikker
Søborg Møbelfabrik.Book direct with us and we guarantee you….
✓ Best online price guarantee
✓ Fast and easy direct contact - 24 hours a day
✓ Special attention to your personal needsShow case pic