Ole Wanscher 1903 – 1985

Ole Wanscher var Kaare Klints arvtager i professor stolen, 1955-73.

Han har skrevet talrige artikler og udsendt en lang række bøger om møbelkunstens historie og møbeltypernes karakteristiske træk.

Ole Wanscher kunne, som Bent Salicath har udtrykt det, måske kaldes møbelkunstens filolog. Hans stoletyper står med en næsten grammatikalsk klar opbygning og viser stor sans for det sproglige udtryk i dimensioneringen. Det er den distinkte sprogføring, han dyrker i sine møbler og i høj grad de velovervejede modulationer, der udtrykkes i hans formsprog.
En stor del af Professor Ole Wanschers produktion blev udført af Snedkermester A.J. Iversen, der gennem mange år havde Ole Wancher knyttet til firmaet som designer. Den mere industrielle produktion blev varetaget af P. Jeppesens Møbelfabrik.
Man har om hans møbelstil sagt: “at hans møbler lige så godt kunne være udformet for 200 år siden som i går”. De virker på én gang klassiske og moderne. De har en forfinet form, der er stærkt præget af den engelske møbelkunst. De har altid en form for elegance, som umiddelbart indbyder til gode siddemanerer, men ved nærmere afprøvning også ofte viser sig at tilfredsstille tidens mere tvangfri siddestillinger.
Stolene var som regel udført i palisander eller mahogni med læder – eller hestehårs betræk.

Byggeteknisk Skole og Kunstakademiets Arkitektskole 1929
Medarbejder hos arkitekt Kaare Klint 1925-27
Egen tegnestue fra 1928
Lærer på Kunsthåndværkerskolen 1931-36
Professor ved Kunstakademiets arkitektskole 1955-73
Guldmedalje på Trienalen i Milano 1960
Snedkerlaugets årspris 1960
Snedkermester A.J. Iversen
Rud. Rasmussens Snedkerier
P. Jeppesens Møbelfabrik
France & Søn A/S
Fritz Hansen
Udstillet på Snedkerlaugets udstillinger siden 1931
Repræsenteret på en række museer i indland og udland.Book direct with us and we guarantee you….
✓ Best online price guarantee
✓ Fast and easy direct contact - 24 hours a day
✓ Special attention to your personal needsShow case pic